Apropos trær

Trærne kan brukes til tømmer og ved. Til å klatre i, plukke frukt fra og beundre. Man regner med at det finnes rundt 10 milliarder trær i Norge, og tallet er økende som følge av investeringer i skogbruk kombinert med nedbygging av jordbruksarealer. 10 milliarder trær kan høres mye ut, og faktisk er skogvolumet i Norge tredoblet i løpet av de siste 90 årene. Problemet er at for få av trærne befinner seg i byene. For mens skogene vokser, har utviklingen i tilgangen til grøntområder i de største byene våre vært negativ. Det er mange gode grunner til at vi trenger grønnere byer med flere trær:

‍‍‍Renere
luft: For hver kubikkmeter et tre vokser, absorberer det ca. 1 tonn karbondioksid og avgir 700 kg oksygen. Et løvtre av gjennomsnittlig størrelse kan også absorbere ca. 9 kg veistøv per år.

‍‍Biodiversitet: Et gammelt eiketre kan huse 2000 forskjellige plante- og dyrearter. Det skal nok litt til for å oppnå dette i en by, men bytrær er viktige leveområder for både insekter, fugler og flaggermus.

‍Overflatevannshåndtering: Trær kombinert med plantebed kan i stor grad redusere avrenningen til overvannsnettet og dermed bidra til å redusere overvann. I tillegg fanger løvet opp vann som aldri når bakken.

‍Temperaturregulering: Skygge fra trær kan redusere temperaturen i betong med opptil 19 grader. Dette er en viktig egenskap i et varmere klima med hyppigere hetebølger.

‍Helseverdi: En kanadisk studie fra 2015 viste at 10 trær i et bykvartal har en helsefremmende effekt som tilsvarer at forsøkspersonene blir 7 år yngre eller får en økt årsinntekt på 5 500 pund. En fersk studie fra Tyskland viste også at bytrær reduserer stress, senker blodtrykket og gjør deg i bedre humør. Studien, som ble gjennomført i Leipzig av Dr. Melissa Marselle og hennes team fra University of Surrey, viste at de som bor mindre enn 100 meter fra et tre, bruker færre antidepressive medisiner. De fant også ut at sammenhengen var sterkere i lavinntektsområder og oppsummerte det hele med å si at "våre funn tyder på at bytrær kan bidra til å redusere ulikheter i helse".

Og som om ikke dette var nok, er det også penger å både spare og tjene på bytrær. I New York er det for eksempel anslått at de nesten 700 000 bytrærne gir besparelser på rundt 100 millioner dollar hvert år, blant annet i form av redusert oppvarmings- og kjølebehov, bedre luftkvalitet og færre oversvømmelser. I tillegg kommer en økt eiendomsverdi på 1-10 %, avhengig av størrelsen på trærne utenfor huset.

What's not to like? Hvert nytt bytre er en triumf og en del av løsningen i fremtidens byer!

Ingen objekter funnet.
Ingen objekter funnet.