Hallingmo Aktivitetshub

Curve Studio er i gang med å designe det nye Hallingmo aktivitetssenter i Gol.

Gol kommune ønsker å utvikle et aktivitetssenter for innbyggere og besøkende på Hallingmo, i utkanten av sentrum. Ambisjonen er å øke bruken av området, skape nye fasiliteter midt i Hallingmo og forbedre folkehelsen.

Vi er engasjert for å lede brukermedvirkningsprosessen og utforme de to første områdene i aktivitetsknutepunktet: en urban sportssone og et stisenter. Oppdraget omfatter utvikling av konseptet gjennom behovsanalyse og workshops, samt design og prosjektering av begge områdene.

Den urbane sonen består i dag av en gammel sandvolleyballbane, en pumptrack og en skatepark, og skal nå utvides med flere aktiviteter for å gi området en helhetlig utforming med god tilknytning til den nærliggende parken.

Stisenteret skal binde sammen lokalsamfunnet og landskapet. Den multifunksjonelle strukturen, som skal være midtpunktet for lokale tur- og sykkelruter, blir en møteplass for disse aktivitetene, og det blir plass til skoler, yoga og andre gruppeaktiviteter.

Med flere ulike aktiviteter i samme område skal vi finne fellesnevnere blant deltakerne og sørge for å skape et sted som er tilpasset både individuelle behov og fellesskapet. Det vil bli gjennomført flere runder med innspillsmøter for å sikre at brukerne bidrar aktivt til utformingen og kan føle både eierskap og stolthet over resultatet av prosessen.

Vi ses i Gol!

Ingen objekter funnet.
Ingen objekter funnet.