Florø ungdomsskole
Ingen objekter funnet.
Ingen objekter funnet.
Sted
Florø, Norge
Status
Pågående
Tjeneste
Prosessledelse, landskapsarkitektur, urban sportsdesign
Oppdragsgiver
Kinn kommune

Curve Studio har på oppdrag for Vestland Fylkeskommune og Kinn kommune utarbeidet planer for utvikling av et helt nytt uteområde ved Florø ungdomsskole.

Oppdraget er en del av Vestland fylkeskommune sitt pilotprosjekt Nyskapende Aktivitetsanlegg, som er en målrettet satsing på lokale møtesplasser med varierte og attraktive lavterskeltilbud for fysisk aktivitet. Utgangspunktet for prosjektet har vært lokalmiljøet sine behov, og gode brukermedvirkningsprosesser har vært sentralt i gjennomføringen. Som et ledd i å gi elevene ved ungdomsskolen et større eierskap til det fremtidige uteområdet har vi gjennomført alt fra fellesmøter og dybdeintervjuer til pizzakvelder og walk n´ talks. Resultatet fra medvirkningsprosessen dannet så grunnlaget for utformingen av det nye uteområdet.

Prosjektet tar utgangspunkt i ønsket om et åpent, inkluderende og variert anlegg, med en atmosfære og identitet som reflekterer mangfoldet i Florø. Basert på funnene fra medvirkningsprosessen utformes skoleområdet som en kollasj av sosiale møtesteder og aktivitetsmuligheter. Et sted å henge, slenge, klatre og spille sammen med vennene, hvor det tradisjonelle skolegårdskonseptet utvides til en felles møteplass for innbyggerne i Florø.

Florø ungdomsskole