Lynghaugparken
Ingen objekter funnet.
Ingen objekter funnet.
Sted
Bergen, Norge
Status
Fullført
Tjeneste
Landskap, urban sportsdesign
Oppdragsgiver
Bergen kommune

Lynghaugparken er et sentrumsnært transformasjonsprosjekt der klimatilpasning og tilrettelegging for egenorganisert aktivitet er premissgivende for utformingen. Med få og målrettede inngrep i den eksisterende landskapssituasjonen er det etablert et attraktivt og aktivt område til glede for hele bydelen. Prosjektet er vinner av Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2022.

«Et eksempel på et svært vellykket bylandskapsprosjekt, som svarer på klimatiske utfordringer og samtidig representerer vår tids arkitektoniske uttrykk i en by som hele tiden skal være under fornying og utvikling. Prosjektet viser en ny tilnærming og respekt for klima som vi vil fremheve som et eksempel til etterfølgelse for fremtidige by- og landskapsrom. Alt i alt er Lynghaugparken et godt eksempel på en helhetlig landskapsarkitektonisk løsning som vi ønsker flere av for å oppnå en variert, inkluderende og bærekraftig landskapsarkitektur", skriver juryen i sin begrunnelse.

Målsettingen med fornyelsen av Lynghaugparken var å generere mer aktivitet i parken, og samtidig bidra til økt biologisk mangfold og naturopplevelser. Prosjektet omfatter blant annet naturlekeplass, skatepark, forskningsbrygge og flere nye oppholdsplasser rundt om i parken. Som en del av prosjektet er også en tidligere rørlagt bekk gjennom parken gjenåpnet. Den gjenåpnede bekken har en naturlik utforming, med naturlige masser som bunnsubstrat og partier med frodig kantvegetasjon. Traséen er utformet med varierende bredde, dybde og fall for å i størst mulig grad etterligne et naturlig bekkeforløp. 

Oppgraderingen inneholder også en større skatepark, utformet for å passe like bra for nybegynnere som for de mer erfarne. Skateanlegget glir inn som en naturlig del av den grønne parken, og utformingen er nøye tilpasset det eksisterende terrenget med sine mange små nivåforskjeller. Prosjektet har lagt stor vekt på involvering med de fremtidige brukerne av anlegget, og det er gjennomført omfattende medvirkningsprosesser for å sikre at innhold og arkitektoniske grep svarer ut behovene for en sammensatt brukergruppe. Dette har gitt gevinst i form av et anlegg der alle kan finne sin plass og oppleve mestring på sitt nivå.

Kennet Waggestad-Stoa var ansvarlig for utformingen av skateparken. "Det var et viktig poeng for oss at anlegget skulle fungere for flest mulig aldre og ferdighetsnivåer, og det er fantastisk å se at det også er slik parken fungerer i praksis».

Lynghaugparken