Hallingmo trailsenter
Ingen objekter funnet.
Ingen objekter funnet.
Sted
Gol, Norge
Status
Fullført
Tjeneste
Arkitektur, landskapsarkitektur
Oppdragsgiver
Gol kommune

Vi er i gang med utformingen av Hallingmo Aktivitetshub på Gol!

Hallingmo ligger mellom sentrum og utmark midt i Gol, og kommunen har en ambisjon om å utvikle stedet til et nav for egenorganisert aktivitet for både innbyggere og besøkende. Visjonen er å øke bruken av området og skape nye fasiliteter midt på Hallingmo, med økt folkehelse som resultat. Vi er engasjert av Gol kommune for å lede brukermedvirkningsprosessen og utforme de to første av aktivitetshub’ens områder: Urban Sone og Trailsenter. Oppdraget omfatter behovsanalyse, brukermedvirkning, utforming og prosjektering for begge områdene.

Urban Sone inneholder i dag en eldre sandvolleyballbane, pumptrack og skatepark, og skal nå utvides med flere aktiviteter og gis en helhetlig utforming som knytter stedet sammen med den nærliggende parken. Trailsenter blir en flerfunksjonell konstruksjon, som vil fungere som ramme for ulike former av utendørs trening. Selv om flere av brukergruppene er de samme for begge områdene, vil vi legge vekt på individuell tilpassing av medvirkningsprosessen. Det skal gjennomføres flere runder med innspillsmøter for å sikre at brukerne aktivt bidrar til utformingen og kan føle både eierskap og stolthet overfor resultatet av prosessen. Me sjåast på Gol!

Hallingmo trailsenter