Rena aktivitetshall
Ingen objekter funnet.
Ingen objekter funnet.
Sted
Rena, Norge
Status
Pågående
Tjeneste
Arkitektur, uban sportsdesign
Oppdragsgiver
Åmot kommune

Vi er engasjert av Åmot kommune til å utvikle en ny aktivitetspark i Rena sentrum!
Initiativtager til prosjektet er Ungdomsrådet i Åmot, som i en tid har arbeidet for å få å få etablert en arena for egenorganisert aktivitet. Visjonen er et samlende og sosialt sted for alle aldersgrupper, med et stort utbud av aktivitetsmuligheter. Aktivitetsparken, som utformes i og ved den gamle industribygningen Kappa-hallen, omfatter både innen- og utendørs fasiliteter og vil ha stor vekt på sirkulærøkonomi og gjenbruk av den eksisterende bygningskonstruksjonen. Samtidig skal uteanlegget kobles til det omkringliggende landskapet, med elven Glomma som det naturlige fokuspunktet.

Medvirkningsprosessen er i gang, og vi har på bakgrunn av visjonen og innspillene skissert rammeverket for den videre utviklingen av Aktivitetsparken. Vi gleder oss til å fortsette det spennende arbeidet sammen med Ungdomsrådet og Åmot kommune!

«En aktivitetshall vil bety mye for ungdom i Åmot som ikke naturlig kjenner tilhørighet til organisert fritidsaktivitet. Anlegget vil også kunne benyttes på dagtid som en viktig supplerende mestringsarena for skoler og institusjoner. Slike aktiviteter betyr mye og skaper trivsel for studenter, soldater, barn, unge og voksne i Åmot.»

Kommunedirektør Stein Halvorsen til avisa Østlendingen

Rena aktivitetshall